Condicions generals per reservar


Les places confirmades es guardaran fins a les 19h del dia d’arribada. Si es calcula arribar més tard d’aquesta hora cal avisar al refugi per conservar la plaça.


La paga i senyal de les reserves és vàlida per una data concreta i un refugi concret: no és possible intercanviar-la.


En cas d’anul·lació d’una reserva o part d’ella, el refugi retindrà les següents quantitats en proporció a les places anulades:


  • Si s’anula abans de 15 dies, el 25% de la paga i senyal.
  • Si s’anula entre 15 i 7 dies, el 50% de la paga i senyal.
  • Si s’anula amb menys de 7 dies, el 100% de la paga i senyal.

El règim alimentari contractat en efectuar la reserva no podrà modificar-se
En realitzar la reserva s’accepten aquestes condicions.